Zonnepanelen op VVE Ridderspoorweg: drie mogelijke varianten

Op 23 oktober 2023 vond een belangrijke bijeenkomst plaats voor het VVE-bestuur van De Savornin Lohmanlaan 29-51 – Ridderspoorweg 206-228. Het bestuur nam het initiatief voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen en beheren van zonnepanelen op het dak. Een speciale werkgroep voerde het onderzoek uit en presenteerde de resultaten tijdens de informatiebijeenkomst.

De gemeente reageerde positief op de beginselaanvraag voor de plaatsing van zonnepanelen, wat een belangrijke stap voorwaarts was. Sterk op Stroom, een energiecoöperatie, organiseerde een informatieve sessie voor de leden van de VVE om hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Beslissingen over het beschikbaars tellen van het dak voor duurzame stroom opwek en het plaatsen en beheren van zonnepanelen zullen later worden genomen tijdens een te plannen Algemene Ledenvergadering (ALV).

Op verzoek voerde Energiecoöperatie Sterk op Stroom een haalbaarheidsstudie uit, gericht op drie belangrijke vragen. Allereerst, hoeveel zonnepanelen kunnen er worden geplaatst en hoeveel kilowattuur zullen deze panelen jaarlijks genereren? Ten tweede, hoe kan de plaatsing en exploitatie technisch, juridisch en financieel worden aangepakt? Ten slotte, wat zijn de voor- en nadelen van verschillende aanpakken?

Tijdens de vergadering werden drie exploitatiemodellen gepresenteerd:

  1. Levering aan individuele VVE-leden: Opwekte energie wordt geleverd aan de persoonlijke elektriciteitsaansluiting van individuele leden. Investeringen worden gefinancierd door individuele leden, en het eigendom ligt bij hen. Teruglevering aan het net is mogelijk tot 2025 via de Salderingsregeling.
  2. Collectieve teruglevering aan het net: De VVE bezit en financiert de installatie, die alle opgewekte energie teruglevert aan het openbare net. De VVE ontvangt een gegarandeerde minimale vergoeding.
  3. Coöperatie Sterk op Stroom als exploitant: De VVE verleent Sterk op Stroom voor 15 jaar het gebruiksrecht van het dak. Sterk op Stroom exploiteert het zonnedak en levert de opgewekte energie aan een energieleverancier. Financiering, aanleg, onderhoud en exploitatie worden verzorgd door de coöperatie.

Arie Visser, een opgeleide zonnedak-coach van Sterk op Stroom, staat ter beschikking voor vragen en uitgebreide projectplanning. De coöperatie heeft ook een handzaam boekje opgesteld voor VVE-leden, waarin de modellen en de aanvraagprocedure van BUROPPOSSO zijn opgenomen.

Indien er interesse is om te spreken over een collectief zonnedak in de wijk, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Arie Visser. De downloadlink voor het informatieve boekje is beschikbaar voor verdere details.

Ja, ik wil graag het informatieboekje.

Voor duurzame & betaalbare energie voor de vruchtenbuurt
Informatie boekje Sterk Op Stroom