Sterk Op Stroom

Zonnedak

Wij willen samen lokaal duurzame energie opwekken. Energie voor de wereld van morgen. Samenwerken aan betaalbare duurzame energie voor iedereen.

Samen duurzame stroom opwekken

Energiecoöperatie Sterk op Stroom heeft geen winstoogmerk maar wel een doel. Dat is onze hele buurt zo snel mogelijk over te laten stappen van grijze stroom naar 100% duurzame stroom.  ****Lokaal opgewekte duurzame energie met elkaar delen, voor een eerlijke prijs.

Samen met de leden van Sterk op Stroom realiseren we collectieve zonnedaken. Het eerste zonnedak is gerealiseerd op de Aikido-school aan de Mient 277. We verwachten spoedig een volgend collectief zonnedak te kunnen realiseren. Alle leden van de coöperatie kunnen hierin participeren.

Doe mee! Elke nieuwe deelnemer maakt de realisatie van nieuwe projecten mogelijk én draagt zo bij aan verduurzaming van onze buurt. Meldt je aan via onderstaande aanmeld knop.

Lokale energie gemeenschap voor VvE’s

Een eerlijke en groene energievoorziening voor de buurt, dát is waar de coöperatie Sterk op Stroom naar streeft. Om dat te realiseren vormen we een lokale energiegemeenschap. Wij nemen deel aan de energietransitie door zelf energie te produceren, deze onderling te delen óf te verkopen tegen een eerlijke prijs.

Buurtbewoners, VvE-appartementen complexen en kleine ondernemingen kunnen zich aansluiten bij onze energie gemeenschap door op het eigen dak duurzame stroom op te wekken.

Sterk op Stroom adviseert en ondersteunt VvE’s en kleine lokale ondernemers bij het opwekken van duurzame energie op het eigen dak.

Voor meer informatie over advisering en ondersteuning van VvE’s en kleine ondernemers m.b.t. het opwekken van duurzame stroom op het eigen dak, meld je aan via onderstaande knop.

Informatie document collectief zonnedak

Energiecoöperatie Sterk op Stroom zet zich in voor een duurzamer wereld en streeft in het bijzonder naar het realiseren van lokale duurzame energieopwekking en distributie in de Haagse Vruchtenbuurt. Het doel van het collectieve zonnedak de op Aikido-school is om samen met bewoners van de Vruchtenbuurt zonne-energie op te wekken.

Dit informatiedocument beschrijft het project en op welke manier wij dit realiseren.

Ik wil graag meer informatie over het Zonnedak

Voor duurzame & betaalbare energie voor de vruchtenbuurt
Contact Form - Informatie Zonnedak