Nederland boekt mooie vooruitgang in de transitie naar duurzame energie, met name de opwek van zon en windenergie, de laatste vooral op zee gaan hard. Deze toegenomen aantallen wind- en zonneparken hebben geleid tot een opmerkelijke stijging van de productie van schone energie.
Goede zaak zou je denken, duurzame energie is een positieve ontwikkeling, maar dit vormt momenteel een onvoorziene uitdaging voor de energiemarkt. Gedurende bepaalde periodes op de dag overtreft de opwek van duurzame energie namelijk de vraag naar elektriciteit. Het gevolg: sterk dalende prijzen op de spotmarkt, zeg maar de handelsbeurs voor stroom. Iets wat  de afgelopen maanden wel vaker met name in het weekend zagen, maar afgelopen weken dook de stroomprijs op de spotmarkt bij vlagen extreem naar beneden op door de weekse dagen; soms zelfs tot een negatieve prijs van wel 50 cent per gebruíkte kilowatt uur. Lees het goed; ontvangen bij gebruik. Een negatieve energieprijs geeft de slimme consument, met een dynamisch energiecontract, op de korte termijn voordeel! Gebruikers met een dynamisch energiecontract zie een goed moment om een appeltaart te bakken of nog even een wasje te doen, de elektrische auto of de huisbatterij op te laden…

Toch brengt dit ogenschijnlijke voordeel verschillende uitdagingen met zich mee, voor het totale energiesysteem. Zeker met een blik naar de toekomst met meer lokale piek opwek. Denk aan financiële druk op conventionele elektriciteitscentrales en het huidige elektriciteitsnet,  aanpassingen van het net die fluctuaties (net congestie) vragen, de wisselende vraag en aanbod. Slimme energienetwerken, efficiënte energieopslag worden cruciaal voor een effectief beheer en gebruik. Zowel in het landelijke electranet als in ons eigen huis, maar ook in een wijk of straat waar lokaal opgewekt en gebruikt wordt. Het energiesysteem slim gebruiken en beïnvloeden is een belangrijk en onvermijdelijk onderdeel van de energietransitie. Een meer flexibele, lokale en eerlijke aanpak is nodig. Waarbij rekening wordt gehouden met energieopslag, netbeheer en lokale vraagsturing. Dat zullen we gaan doen met een bepaalde vormen van Energy Management Systemen. 

Binnen die behoefte is de innovatieve ontwikkeling van cooperative energiegemeenschappen door burgers een duurzaam en prima alternatief, een lokale oplossingen waarbij lokaal eigendom ligt bij de leden van de coöperatie. De Vruchtenbuurt dient, met meerdere duurzame coöperatieve ontwikkelingen, als een waardevolle casestudy voor andere wijken of steden in Nederland die aan hun eigen reis op het gebied van hernieuwbare energie beginnen. Moedigt hen aan coöperatief met de uitdagingen om te gaan en de revolutie op het gebied van schone energie als energiegemeenschap van burgers aan te pakken.