WAAROM WE DIT DOEN

Om onze planeet leefbaar te houden moet de CO2-uitstoot omlaag en de opwarming gestopt. Door in de Vruchtenbuurt meer duurzame stroom op te wekken en deze op een slimme wijze te gebruiken dragen we serieus bij aan de klimaatdoelen en noodzakelijke energietransitie.
Een eerlijke en groene energievoorziening voor de Vruchtenbuurt, dát is waar de coöperatie Sterk op Stroom naar streeft.

Een eerlijke & groene energievoorziening voor de Vruchtenbuurters.