Sterk Op Stroom

Visie

Energiek naar een duurzame vruchtenbuurt

De coöperatie Sterk op Stroom streeft naar een duurzame, energie-neutrale woonomgeving. Dit doet zij om op lokaal niveau een concrete bijdrage te leveren aan de energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelen 2030.

Energietransitie betekent onder andere een decentralisering in het energiesysteem. Daarom gaat de coöperatie er van uit dat die transitie en klimaatdoelen niet te realiseren zijn zonder actieve bijdragen op lokaal niveau, in de gebouwde omgeving, door de bewoners zelf. Participatie betekent voor de coöperatie ‘meedoen’, niet alleen ‘meepraten’.

Sterk op Stroom (SoS) heeft in dit streven een sterk startpunt vanuit Groene Mient, waaruit de coöperatie voortkomt. De woningen in deze buurt in Den Haag, die in 2017 zijn opgeleverd, zijn volledig energieneutraal en ‘2050-bestendig’ opgezet en gebouwd. Dit is gerealiseerd door de groep actieve bewoners zelf, die zich betrokken voelen bij, en verantwoordelijk voor, het bijdragen aan een duurzamer toekomst voor iedereen.

Jaarplan 2024

De wereld en de wijk worden iedere dag hard met de neus op de feiten gedrukt om zuinig om te gaan met energie en zo CO2 te verminderen.

De coöperatie Sterk op Stroom wil samen met de bewoners van de Vruchtenbuurt daar aan werken. Door de bewoners te organiseren in een coöperatie. Een maatschappelijk gedreven organisatie van en voor de bewoners. Onze maatschappelijke en sociale onderneming van leden zonder winstoogmerk.

Sterk op Stroom organiseert de verduurzaming van de Vruchtenbuurt in samenwerking met twee andere coöperaties in de wijk.

Partners

Sterk Op Stroom - Nieuwsbrief