Sterk Op Stroom

Smart Grid

Smart Grid

Al in 2017 hebben bewoners van de Vruchtenbuurt met de Gemeente Den Haag en netbeheerder Stedin een intentieverklaring ondertekend voor de aanvraag van het experiment.

Sterk op Stroom heeft als coöperatie deze ontheffing ontvangen van de overheid (het miniserie van Economische Zaken en Klimaat). De ontheffing die geldt voor een periode van 10 jaar vanaf 2023 voor het elektriciteitsnet in en rond de Vruchtenbuurt; West Den Haag.

In de periode 2019 t/m 2022 heeft de Provincie Zuid-Holland ons geholpen met de start van het experiment. Van de subsidie is goed gebruik gemaakt. Het heeft veel kennis en ervaring op geleverd. Met medewerking van bewoners is en wordt waardevolle data verzameld, die wordt nu gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van het smartgrid.

De hoogste baas (CEO) van Stedin
Koen Bogers aan het woord

De provincie  Zuid Holland is betrokken. Berend Portjer licht het toe.

In Nederland werken energie coöperaties samen binnen de bracheorganisatie Energie Samen. Hier wordt ook samen geïnnoveerd in het programma Local4Local (lokale energie voor lokaal gebruik). Sterk op Stroom werkt hierin nauw samen met drie andere coöperaties die ook een experiment met ontheffing van de wet hebben ontvangen. Wij mogen energie delen met leden en afspraken maken met de netbeheerder over nettarieven. Zaken die in de toekomstige wet- en regelgeving van dit land aandacht gaan krijgen.

Hoe Energie Samen innoveert is mooi te zien in: SLIM ENERGIE DELEN

Met energie delen is de coöperatie daadwerkelijk in de zomer van 2023 gestart. We delen de stroom die wordt opgewekt van ons collectieve zonnedak. Voor slim energie delen moet er nog wel wat meer gebeuren. Dat vraagt tijd, mensen en middelen.

Slim energie delen kan door het verder ontwikkelen en implementeren van een smartgrid in de wijk. Een slim systeem dat goed werkt voor de leden (de bewoners in de wijk), de coöperatie zelf en voor de netbeheerder Stedin actief in de Gemeente Den Haag. Want de coöperatie Sterk op Stroom maakt zich zorgen dat er voldoende capaciteit is en blijft op het elektriciteitsnet. Daar kunnen we samen wat aan doen door het elektriciteitsgebruik van woningen en auto’s af te stemmen op de productie van zonne-energie.

Deze ontwikkeling doen we samen met kennispartners, brancheorganisatie Energie Samen (Local4Local) en netbeheerder Stedin. Uiteraard allemaal in goed overleg en actieve betrokkenheid met onze leden.

Ik wil graag meer informatie over het Smart Grid

Voor duurzame & betaalbare energie voor de vruchtenbuurt
Contact Form - Informatie Smartgrid