Hoera, goed nieuws! Op 2 november 2022 ontving coöperatie Sterk op Stroom (SoS) een positieve beschikking van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland RVO) op de SCE-subsidieaanvraag. Dit geeft het project 15 jaar lang de garantie van een minimum tarief per opgewekt kWh stroom. En daarmee een stevige en structurele financiële basis onder businesscase van het zonnedak.

Ook is het investeringskapitaal voor de productie-installatie met 166 PV-panelen is nagenoeg binnen. Een kleine 100 buurtgenoten maakten al € 82.600 over op de bankrekening van de coöperatie. De Werkgroep zonnedak en het bestuur van SoS zijn trots op de brede steun uit de wijk. Een duidelijk blijk van vertrouwen in het project en in Sterk op Stroom!

We verwachten nog dit jaar de definitieve opdracht voor installatie van het zonnedak te kunnen geven. Als de planning klopt, kan in april of mei 2023 het zonnedak in productie worden genomen. Een mooi vooruitzicht. En een serieuze bijdrage aan vergroening van onze buurt.
Je kan nog aansluiten door één of meerdere participaties te nemen! Inschrijven via de SoS-website, maar haast is wel geboden. de laatste participaties gaan er momeneel uit… 

Meer weten, stuur een mail aan arie.visser@sterkopstroom.nl