Coöperatie Sterk op Stroom, ontstaan als bewonersinitiatief vanuit Groene Mient om door slim energie te gebruiken CO2 te reduceren in de Vruchtenbuurt, werk de afgelopen tijd veel samen met Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Rond het initiatief Warm in de Wijk, met het Zonnedak op de Mient of richting de verschillende partners binnen en buiten Den Haag.
De missie van Sterk op Stroom en Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt om de Vruchtenbuurt te verduurzamen en de energietransitie in onze wijk op een innovatieve en slimme manier aan te pakken delen wij met elkaar. De samenwerking bevalt! Samen kom je verder!

In de komende periode zullen de besturen van beide coöperaties deze samenwerking actief verder vorm gaan geven. De beide coöperaties zullen over deze ontwikkelingen met leden van spreken in de komende ledenvergaderingen, voor Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt op 17 november, voor Coöperatie Sterk op Stroom later in kwartaal.