Jaarvergadering Sterk op Stroom druk bezocht

Dinsdag 5 maart vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van Sterk op Stroom plaats. Maar liefst 49 van de 225 leden van onze coöperatie verzamelden zich in Café Loft op het Pomonaplein.

Op de agenda: het zonnedak Mient 277, het jaarverslag en de jaarrekening 2023, benoeming van Alex Bodaan als nieuw bestuurslid, en het Jaarplan en de begroting 2024. Een bomvolle agenda, die slagvaardig en luchtig werd afgewerkt.
Maar eerst liet wethouder duurzaamheid Arjen Kapteijns ons per videoboodschap weten trots te zijn op alle innovatieve duurzaamheidsinitiatieven in de Vruchtenbuurt.

Van de 49 aanwezigen leden participeerden 42 in het zonnedak Mient 277. Zij stemden unaniem in met het voorstel van het bestuur om in dit jaar 1/15 deel van de inleg voor het zonnedak af te lossen.
Helaas moest het bestuur wel een tegenvaller melden. De productie van duurzame stroom blijft achter bij de prognose. In de periode half maart 2023 tot half maart 2024 heeft het dak 43.000 kWh opgewekt. De verwachting was dat we 50.000 kWh zouden opwekken.

Na een toelichting van het bestuur werd het Jaarverslag 2023 en de Jaarrekening 2023 door de ALV geaccordeerd.

We zijn verheugd dat Alex Bodaan, is benoemd tot nieuwe bestuurslid is benoemd. Alex draait al een klein jaar mee in het bestuur en is een gepassioneerd en kundige aanvulling voor het SoS bestuur. We zijn heel blij dat hij nu ook formeel ‘aan boord’ is. Tot slot gaf het bestuur toelichting op de plannen voor 2024 en verder. Dat zijn er heel wat. Nederland telt zo’n 750 lokale energiecoöperaties. Veel coöperaties ontwikkelen en exploiteren wind- en/of zonne-energie. Sterk op Stroom innoveert daarenboven binnen het project local 4 local het slim energie delen. In de Vruchtenbuurt ontwikkelen we samen met Vruchtenbuurt DEELt een slim laadplein voor elektrische auto’s. En we ondersteunen Warm in de Wijk bij het realiseren van een warmtenet.

Kortom heel veel plannen die bijdragen aan een eerlijke en groene energievoorziening voor de Vruchtenbuurt. Want dát is waar de coöperatie Sterk op Stroom naar streeft.
U gaat van ons horen!  En wees van harte welkom om actief deel te nemen aan onze lokale ‘energiegemeenschap’.