Het is zover, de inschrijving voor deelname aan het collectief zonnedak op de Mient 277 is gestart. Inschrijven kan via de SoS-website.

Deelnemen kan al vanaf € 50. Dat is één participatie. Per persoon mag je maximaal inschrijven voor 50 participaties. Een zonnepaneel vergt een investering van € 450, dus 9 participaties. In totaal geeft coöperatie Sterk op Stroom 1600 participaties uit, voor 166 zonnepanelen. Deze flyer geeft in één oogopslag de belangrijkste informatie.

We hopen deze zomer het totale investeringsbedrag (€ 80.000) bijeen te hebben. Als dat lukt dan zouden we begin 2023 de zonne-installatie in productie te kunnen nemen. Lees alle details in het Informatiedocument en de Participatievoorwaarden en schrijf je in voor deelname!

Voor belangstellenden organiseert Sterk op Stroom drie informatieavonden:

  •   donderdag 9 juni, 20:00 uur
  •   maandag 27 juni, 20:00 uur
  •   woensdag 14 september, 20:00 uur

Deze avonden worden gehouden in het tuinpaviljoen (’t Ei) van Groene Mient. Toegang tot de tuin via de poort naast Mient 351

Meer weten, stuur een mail aan arie.visser@sterkopstroom.nl