Bewoners in de wijk, en eigenlijk de hele wereld, worden iedere dag hard met de neus op de feiten gedrukt om zuinig om te gaan met energie en zo CO2 te verminderen. Exact de missie van Coöperatie Sterk op Stroom;
samen met bewoners uit de Vruchtenbuurt werken aan CO2 reductie. Voor en door bewoners uit de Vruchtenbuurt.
In samenwerking met andere lokale initiatieven.

Onder anderen met deelauto coöperatie Vruchtenbuurt DEELt, binnenkort met 4 elektrische auto’s. Efficiënt gebruikt door 40 mensen met als resultaat: minder auto’s in de intensief bewoonde stadswijk, meer leefruimte en rijden op energie die gedeeltelijk verzorgd wordt door Sterk op Stroom.
Waarbij wij onderzoeken hoe te komen tot een slim laadplein. waarbij autobatterijen gebruikt zouden kunnen worden als buurtbaterij voor het opslaan van elektrische energie.

Maar ook met Warm in de Wijk wat een duurzaam warmtenet aan het ontwikkelen is voor huishoudens in de Vruchtenbuurt. Straks los van het aardgas voor het verwarmen de huizen. Met een lokale duurzame warmtebron en warmtepompen zorgen voor de juiste temperatuur in het huis. De elektrische energie nodig voor deze warmtepompen gaan we zoveel mogelijk lokaal opwekken. Sterk op Stroom wil een rol spelen bij het slim delen van energie en zo het warmtenet ondersteunen. Samenwerken met coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt en Gemeente aan de energie-transitie.

Over dergelijke innovaties later meer!