Hergebruik zonnepanelen van Cuvo uitvaartcentrum in onze buurt

Zonnepanelen wekken ruim 20 jaar duurzame energie op. PV-panelen zijn nog duurzamer als we ze hergebruiken. Het circulair inzetten van “2e hands” panelen is een nieuwe uitdaging voor energiecoöperatie Sterk op Stroom (SoS). We realiseren in 2024 een collectief zonnedak met economisch afgeschreven maar nog goed functionerende PV-panelen. Dit draagt bij aan meer duurzame opwek in de buurt én het tegengaan van verspilling van grondstoffen.

Begin 2023 benaderde Cuvo Uitvaartcentrum Haagse Duinen SoS met de vraag. ’’Kan Sterk op Stroom 74 gebruikte zonnepanelen een tweede leven geven?’’ Wegens verbouwingen van het uitvaartcentrum moesten de panelen worden verwijderd. De panelen zijn slechts 7 jaar oud, dus vond Cuvo het ‘doodzonde’ ze voor sloop af te voeren. Na wat uitzoek én rekenwerk kwam SoS tot de conclusie dat het mogelijk moet zijn om met de ‘afgeschreven’ PV-installatie een collectief zonnedak te realiseren, niet winstgevend, maar wel rendabel. Een dak waarop de panelen een tweede leven kunnen krijgen is (bijna) beschikbaar. De panelen zijn inmiddels door vrijwilligers gedemonteerd en voor een technische keuring vervoerd naar ZonNext, het weeshuis voor zonnepanelen.

Dergelijke initiatieven zijn sprekend voor energie coöperatie Sterk op Stroom, die onlangs – als één van de 11 wijkinitiatieven – de Energie uit de wijk Challenge op haar naam kon schrijven. Een wedstrijd van de gemeente Den Haag bedoeld om Haagse bewonersgroepen met mooie plannen voor energiebesparing, energieopslag of opwekken van schone energie in hun straat of wijk te ondersteunen.

Het aanbod van ‘economisch afgeschreven’, maar technisch nog goede zonnepanelen zal de komende jaren snel toenemen. Met dit pilotproject doet SoS kennis en ervaring op hoe gebruikte panelen een nieuwe maatschappelijke bestemming te geven én ‘elektronisch afval’ te beperken. 

Drievoudig duurzaam

Er is in dit project sprake van samenwerking met de gemeente Den Haag, Het doel is om de panelen te plaatsen op het muziekcentrum Musicon op de Soestdijksekade. Dit dak is eigendom van de gemeente, het dak is eigenlijk te klein om een rendabel zonnedak te plaatsen, echter door “3 voudig duurzaam” te werk te gaan; gerecyclede panelen, vrijwilligersinzet en geen winstoogmerk, denkt Sterk op Stroom een kostendekkend project te kunnen realiseren. Ook juist dit dak gebruiken om deze ruimte wel te benutten is wijs, omdat andere partijen dit dak onbenut zullen laten. 

SoS heeft het plan om de volledige opbrengsten van dit zonnedak jaarlijks te schenken aan een duurzaam en/of sociaal initiatief. Het bestuur zal tijdens de jaarlijkse ledenvergadering elk jaar een voorstel doen aan de leden om de opbrengst te goede te laten komen aan de gemeenschap. Zo kunnen de leden elk jaar bepalen hoe de opbrengst van het zonnedak wordt besteed. 

Hoe kan jij helpen?

Ik hoor je denken, hoe krijgt Sterk op Stroom dit financieel rond? Dit is mede dankzij de steun van onze leden en we willen ook jou vragen om een bijdrage te leveren. De panelen moeten gekeurd en weer geïnstalleerd worden. De kosten van dit project schatten we in op € 17.500. We willen je vragen om een bijdrage te doen. Niet in de vorm van een lening (participatie), maar middels een eenmalige donatie.

Vrijwillige donatie