Hergebruik zonnepanelen van Cuvo uitvaartcentrum in onze buurt

Zonnepanelen wekken duurzame energie op. Maar gebruik van PV-panelen is nog duurzamer als we ze circulair ontwerpen, kunnen hergebruiken en hoogwaardig  recyclen. Daar ligt een uitdaging waar energiecoöperatie Sterk op Stroom (SoS) een taak voor zichzelf ziet. We realiseren een collectief zonnedak met economisch afgeschreven maar nog goed functioneren PV-panelen. Dit draagt bij aan meer duurzame opwek in de buurt én het tegengaan van verspilling van grondstoffen.

Begin dit jaar benaderde Cuvo Uitvaartcentrum Haagse Duinen SoS met de vraag. “Kan Sterk op Stroom 74 gebruikte zonnepanelen een tweede leven geven?
Wegens verbouwingen van het uitvaartcentrum moesten de panelen worden verwijderd. De panelen Nog maar 7 jaar oud vond Cuvo het ‘dood zonde’ ze voor sloop af te voeren. Na enig uitzoek én rekenwerk kwam SoS tot de conclusie dat het mogelijk moet zijn om met de ‘afgeschreven’ PV-installatie een collectief zonnedak te realiseren.  Een dak waarop de panelen een tweede leven kunnen krijgen is (bijna) beschikbaar. De panelen zijn inmiddels door vrijwilligers gedemonteerd en voor een technische keuring vervoerd naar ZonNext, het weeshuis voor zonnepanelen. In het voorjaar 2024 kan het tweede collectieve zonnedak van Sterk op Stroom in bedrijf worden genomen, zo is de planning.

En juist daarom won coöperatie Sterk op Stroom onlangs – als één van de 11 wijkinitiatieven – de Energie uit de wijk Challenge. Een wedstrijd van de gemeente Den Haag bedoeld om Haagse bewonersgroepen met mooie plannen voor energiebesparing, energieopslag of opwekken van schone energie in hun straat of wijk te ondersteunen.

Het aanbod van ‘economisch afgeschreven’, maar technisch nog goede zonnepanelen zal de komende jaren snel toenemen. Met dit pilotproject doet SoS kennis en ervaring op hoe gebruikte panelen een nieuwe maatschappelijke bestemming te geven én ‘elektronisch afval’ te beperken. Als het project slaagt wil SoS deze werkwijze vaker gaan toepassen. Meer informatie: stuur een mail aan info@sterkopstroom.nl