Het collectieve zonnedak aan de Mient 277 is gereed!
Op vrijdag 7 april, 16.00 uur zal Arjen Kapteijns,  wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie in het bijzijn van leden, buurtgenoten en belangstellende de officiële openingshandeling verrichten. Vanaf 15 maart leveren de 166 PV-panelen duurzame stroom aan de wijk.

117 participanten
Het investeringskapitaal voor dit zonnedak werd bijeengebracht door 117 buurtbewoners, die één of meerdere participaties in het zonnedak namen. Alle deze participanten kunnen zich nu dus de trotse mede-eigenaar noemen van het eerste collectieve zonnedak in de Vruchtenbuurt. Sterk op Stroom zal het zonnedak gedurende de komende 15 jaar het onderhouden en exploiteren.

Lokaal opwekken en lokaal delen.
Het zonnedak zal jaarlijks ongeveer 48.000 kWh aan stroom produceren. Dat is ongeveer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 18 huishoudens. Een bescheiden resultaat misschien, maar wel een serieuze stap op weg een wijk zonder gas. Coöperatie Sterk op Stroom gaat deze duurzaam opgewekte stroom tegen eerlijke tarieven delen met leden van Sterk op Stroom in de wijk.

De jacht naar meer daken
Dat het niet bij dit ene collectieve zonnedak blijft staat buiten kijf. Voor Sterk op Stroom is de ‘jacht’ naar één of meerdere geschikte daken in de buurt geopenend. Daar ligt wel een serieuze uitdaging, want veel daken zijn te klein voor een collectief zonnedak (minimaal ruimte voor 150  PV-panelen). De ligging kan ongunstig zijn, het dak is bouwkundig ongeschikt of de eigenaar wil zich niet vastleggen om het gebruik van het dak voor minimaal 15 jaar toe te staan. Hobbels genoeg, maar de ambitie van Sterk op Stroom is groot. Weet u wellicht een dak wat geschikt zou kunnen zijn?

Werkgroep zonnedak
In voorjaar 2022 startte Sterk op Stroom de voorbereidingen van het dak aan de Mient. Werkgroep zonnedak bestaande uit drie leden van Sterk op Stroom, en een ervaren projectleider van De Groene Regentes, ging aan de slag om de technische en financiële haalbaarheid van het project uit te werken.
Zomer 2022 leidde dit onderzoek tot een “go” van de leden van Sterk op Stroom. Daarna ging het snel. Informatiebijeenkomsten werden belegd, duizenden folders verspreid in de wijk én de SCE-subsidie aangevraagd. Na de zomervakantie 2022 startte de crowdfunding en in december 2022 was het benodigde investeringskapitaal binnen.
In slechts vier maanden tijd brachten 117 buurtgenoten in totaal € 85.800 bijeen. Verheugend, en wel een beetje extra bijzonder omdat deze buurtbewoners zich inschreven in het collective zonnedak terwijl heel duidelijk was dat er niet of nauwelijks financieel rendement gemaakt kon worden op dit zonnedak. Alle participanten namen deel uit ideële motieven. Een resultaat waar de Vruchtenbuurt trots op kan zijn!

Voor meer informatie over het project en de opening op 7 april kunt uw contact opnemen met: Arie Visser (penningmeester van Sterk op Stroom)
arie.visser@sterkopstroom.nl
Telefoon: 06-43874848