Energie Coöperatie Sterk op Stroom helpt de Vruchtenbuurt te verduurzamen. Buurtbewoners verminderen hun CO2 uitstoot door zélf zonnepanelen op hun dak te leggen of door sámen te investeren in een collectief zonnedak. Alle zonne-energie die we als buren in de Vruchtenbuurt opwekken willen zo veel als mogelijk ook ín de wijk gebruiken.  Lokaal opgewekte duurzame energie met elkaar delen. 

Sterk op Stroom nodigt u in een extra ALV uit om over specifieke onderdelen van het energie delen spreken en daar over te stemmen; het tarief van het vaste energiecontract, het beperkt aantal aansluitingen van het vaste energiecontract en de voorwaarden om een aanbod voor een vast energiecontract te kunnen ontvangen. 

wanneerdinsdag 9 mei 20:00 uur
waar: Tuinpaviljoen ’t Ei in de Limoenhof ( ingang poort Mient 351)
wie: Leden van Sterk op Stroom.

Verzoek om vóór 3 mei aan melden via info@sterkopstroom.nl