“Energietransitie niet ondoordacht en topdown opleggen!” Ad Verbrugge in gesprek met Annelies Huygen.

Annelies Huygen is bijzondere hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het betreft een bijzondere leerstoel die wordt gefinancierd door TNO. Huygen onderzoekt de energiemarkten vanuit een multidisciplinair juridisch-economisch perspectief. Hiervoor was zij hoogleraar energierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

In het bijzonder zal zij de ordening van de energiemarkten, met als invalshoek de mogelijkheden voor innovatie, de toetreding van kleine bedrijven en de positie van de kleine verbruiker, zoals huishoudens en ‘prosumenten’ bestuderen.  ‘Prosumenten’ zijn mensen die zowel producent zijn als consument. Op dit moment is de wet- en regelgeving nog voor een groot deel gebaseerd op de traditionele organisatie van de sector: energie, afkomstig van enkele grote producenten, wordt getransporteerd naar passieve consumenten. De situatie is inmiddels ingrijpend veranderd: kleine consumenten, zelfs gezinnen, kunnen nu ook elektriciteit produceren, opslaan en/of verkopen.

Ad Verbrugge in gesprek met Annelies Huygen, hoogleraar ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht, over de energietransitie.

Link voor uw eigen podcast app: https://podcastluisteren.nl/ep/De-Nieuwe-Wereld-Energietransitie-niet-ondoordacht-en-topdown-opleggen-Een-gesprek-met-Annelies-Huygen