Energie Coöperatie Sterk op Stroom, Haagse Energie Topper én energiegemeenschap van burgers!

Sterk op Stroom kan zicht met recht een energiegemeenschap van burgers noemen. Een nieuwe term onder andere genoemd in de nieuwe Energiewet. Een energiegemeenschap van burgers… wat is dat dan?

Ontstaan vanuit de stuwende kracht van het levend laboratorium Groene Mient zou je er bijna overheen kijken. Bij Sterk op Stroom gaan we samen als lokale gemeenschap aan de slag rondom elektriciteit met als doel de CO2 terug te dringen in West Den Haag. Een eerlijke en groene energievoorziening voor de Vruchtenbuurt, dát is waar de coöperatie Sterk op Stroom naar streeft. Samenwerking met andere buurtinitiatieven is daarbij een voorwaarde!

En juist daarom won coöperatie Sterk op Stroom onlangs – als één van de 11 wijkinitiatieven – de Energie uit de wijk Challenge. Een wedstrijd van de gemeente Den Haag bedoeld om Haagse bewonersgroepen met mooie plannen voor energiebesparing, energieopslag of opwekken van schone energie in hun straat of wijk te ondersteunen.

Energie Uit de Wijk Challenge

In de Vruchtenbuurt aan de slag!
De wijk wekt steeds meer eigen duurzame stroom op via een eigen óf coöperatief zonnedak.
Daarmee wordt de CO2 uitstoot in de wijk teruggedrongen. Dat is TOP, maar het kan beter, want:
… slechts 6% van de daken worden gebruikt voor duurzame opwek
… slecht 30% van de duurzame van de opwek wordt door huishoudens zélf gebruikt.
… 70% van de duurzaam opwekte stroom gaat via saldering terug het publieke netwerk in.

Hoe gaan we dat doen?
– Meer lokale duurzame stroom opwekken in de wijk.
– Duurzaam opgewekte stroom lokaal opslaan.
– Duurzaam lokaal opgewekte stroom “slim gebruiken”  (eigen consumptie verhogen).

Komend jaar in 2024.
Net als vorig jaar onder neemt SoS actie voor meer collectieve duurzame opwek (zonnedak) in onze buurt. We gaan kennisdelen over het slim opslaan van duurzame stroom in e-auto’s en een buurtbatterij. Dat doen we graag samen met u!

Sterk op Stroom vindt dat de energietransitie rechtvaardig moet verlopen, democratisch én iedereen in de buurt moet daarvan de vruchten kunnen plukken. Daarom werken we nauw samen met de buren en andere buurtinitiatieven.
We werken aan de ontwikkeling van een slimlaadplein in de Vruchtenbuurt, met coöperatie Vruchtenbuurt Deelt en de Gemeente Den Haag. Zo kunnen we energie opslaan en delen bijvoorbeeld voor het elektrisch laden van e-deelauto’s.
Daarnaast werken wij samen met de Haagse Hoge School. Het kan dus zijn dat u studenten die theorie aan de praktijk koppelen tegenkomt omdat die bij Sterk op Stroom stage een practicum hebben.
Als u dat wil kan u ook een actieve rol in de coöperatie hebben, neem dan contact met ons op of kom naar een van de ENERGY-meetup’s komend jaar!

Tijdens de ALV op 5 maart 2024 zullen de plannen voor 2024 verder worden toegelicht. Wil nu al meer weten, stuur een mail info@sterkopstroom.nl.