Collectief zonnedak buurtbewoners Vruchtenbuurt officieel in gebruik gesteld door Wethouder Arjen Kapteijns.

Op 7 april werd het eerste collectieve zonnedak van coöperatie Sterk op Stroom officiële in gebruik gesteld. Wethouder Arjen Kapteijns (Duurzaamheid , Energietransitie en Klimaatadaptatie) verrichtte de openingshandeling. Ruim 50 participanten in het zonnedak woonde de feestelijk opening op de Mient 277 bij.

“Er gebeurt toch niets raars als ik de schakelaar omzet”, vroeg Arjen Kapteijns met een schuine blik naar het plafond. Na geruststellende woorden van het SoS-bestuur en een praatje waarin hij zijn grote waardering uitsprak voor alle verduurzamingsinitiatieven van burgers in de Vruchtenbuurt stelde hij het zonnedak officieel in bedrijf.

Lokaal opwekken en lokaal delen.

Het zonnedak produceert jaarlijks 50 MWh duurzame stroom. Dat komt overeen met het elektriciteitsgebruik van 15 tot 20 huishoudens. Een bescheiden resultaat misschien, maar wel een serieuze stap op weg een meer duurzame wijk. Coöperatie Sterk op Stroom gaat deze energie delen met haar leden. Meer over het slim energie delen lees je op de website van Sterk op Stroom.

Zonder winstoogmerk

Het collectieve zonnedak is tot stand gekomen met financiële bijdragen van 117 buurtbewoners. Deze ‘participanten’ droegen tussen de € 50 en € 2.500 per persoon bij. En dit alles zonder winstoogmerk. Zij zijn nu de trotse mede-eigenaar van het eerste collectieve zonnedak in de Vruchtenbuurt.
Het investeringskapitaal voor de 166 zonnepanelen bedroeg € 85.500. Gedurende de komende 15 jaar zal de coöperatie het zonnedak exploiteren en onderhouden.

Op jacht naar meer daken

Als het aan de coöperatie ligt blijft het niet bij dit ene collectieve zonnedak. SoS opent de ‘jacht’ naar meer  geschikte daken in de buurt. Daar ligt wel een serieuze uitdaging. Want veel daken lijken constructief niet geschikt of zijn te kleine voor 150 of meer panelen. Hobbels genoeg, maar de ambitie van Sterk op Stroom is groot.

Lokale duurzaamheidsinitiatieven

De mensen in de Vruchtenbuurt gaan samen met Sterk op Stroom meer lokaal duurzame energie opwekken én deze delen in de wijk. Dat is niet alleen nodig om lampen te laten branden, maar ook om op inductie te kunnen koken, huizen te verwarmen met warmtepompen én om e-auto’s laten rijden. Daarom werkt SoS samen met de deelauto-coöperatie Vruchtenbuurt DEELt aan het realiseren van een slim laadplein voor e-auto’s. En met coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt aan de mogelijkheid het lokale warmtenet deels te voeden met lokaal opgewekte energie.

Ja, ik wil graag het informatieboekje.

Voor duurzame & betaalbare energie voor de vruchtenbuurt
Informatie boekje Sterk Op Stroom