Warm in de Wijk en Sterk op Stroom zijn afzonderlijke bewoners initiatieven maar hebben hebben een gezamenlijke missie. De energie transitie in de Vruchtenbuurt.
Daarom werken de beide coöperaties samen.

Alle bewoners van de Vruchtenbuurt hebben via de Gemeente een uitnodiging gekregen om mee te denken over een lokaal duurzaam warmtenet op basis van aquathermie. Warmte halen uit waterleiding van Dunea.

Op 15 juli start het gesprek met de buurt hierover, dit is een online bijeenkomst.
Wil je hierover ook meedenken en meedoen. Neem dan contact op met Warm in de wijk via info@warmindewijk.nl en sluit aan!!