Algemene Ledenvergadering: dinsdag 5 maart 2024. Save the date!

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan in binnen coöperatie Sterk op Stroom. Hier stemt het bestuur de plannen voor 2024 af met de leden en vraagt akkoord daarop. Dinsdag 5 maart 2024 vindt onze jaarlijkse ALV plaats.

Op de agenda staat o.a.:

 Van 19.00 tot 19.30 uur voor de participanten van het zonnedak

1. Het zonnedak Mient 277, voorstel voor aflossing 1ste deel van de inleg;

 We zullen om 19.00 uur starten met de deelnemers van het zonnedak. Dit gedeelte is alleen bedoeld voor participatiehouders. Leden die niet hebben ingelegd zijn van harte welkom maar kunnen geen stem uitbrengen voor dit agendapunt.

 Vanaf 19.30 uur voor alle leden

2. Terugblik op 2023 (inhoudelijk en financieel); 
3. Jaarplan en begroting 2024.

 Vanaf 19.30 uur zal het algemene deel van de vergadering plaats vinden en kunnen alle leden hun stem uitbrengen. We hopen vele SoS-leden te kunnen verwelkomen. Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt de ALV plaats in het tuinpaviljoen van Groene Mient, of bij veel aanmeldingen op een grotere locatie. Fijn als u zich vooraf aanmeldt.

Ja, ik meld me aan voor de algemene ledenvergadering op 5 maart 2024

Voor duurzame & betaalbare energie voor de vruchtenbuurt
Sterk Op Stroom - Algemene Ledenvergadering 5 maart