Afronding experiment Smart Grid Provincie Zuid Holland

Afgelopen jaren heeft een intensieve samenwerking met verschillende partijen in het kader van een experiment Smart Grid heeft een hoop opgeleverd! Zo is groeide Sterk op Stroom de afgelopen jaren stevig en is er een actieve lokale energie gemeenschap opgebouwd; de coöperatie ondertussen ruim 185 leden.

klaver-vijf

Werkconferentie ‘Vandaag is bijna morgen”.
Op 17 mei 2022 organiseerde Sterk op Stroom in samenwerking met Energie Samen  de werkconferentie ”Vandaag is bijna morgen” om te met elkaar stil te staan wat is het nodig om de opgedane kennis en ervaring van  het experiment Smart Grid verder te brengen binnen onze eigen wijk, de wijken van de gemeente(s).  Aan deze werkconferentie namen 70-tal belangstellenden deel.
Sterk op Stroom deelden de belangrijkste lessen van het experiment met de aanwezigen, zij bogen zich daarna over een aantal beleidsvragen vanuit de gemeente Den Haag.

-Samen met de buren in de wijk aan de slag werkt goed!
Samen met buren aan de slag; dat werkt! Niet gek dat de Vruchtenbuurt een speciale status als “voorloper” in het energietransitie beleid van de Gemeente Den Haag heeft, of het nou gaat om een energievoorziening voor verwarmen van huizen, een warmtenet ontwikkelt met aquathermie, of lokaal delen van auto’s. In de Vruchtenbuurt zijn 3 coöperaties actief die samen werken aan het terugdringen van CO2 . De gezamenlijk inzet van buren in de wijk zal  binnenkort ook écht zichtbaar worden! In het voorjaar van 2023 heeft de wijk een coöperatie en collectief  zonnedak op de Mient 277. U kunt hier nog aan deelnemen!!
TV West maakte er een mooi portret van de gezamenlijke inspanningen. 

Slimme energiesysteem testen.

De afgelopen jaren heeft Sterk op Stroom het initiatief genomen om een slim energienetwerk te ontwikkelen en te testen voor de Vruchtenbuurt . Een honderdtal huishoudens nam hieraan actief deel door hun slimme-meter data te delen met de coöperatie. Zowel in het ‘levend laboratorium’ van Groene Mient, als in de wijk.
In verschillende testopstellingen binnen Groene Mient  werden proeven uitgevoerd en is er een basis gelegd om energie slim te kunnen sturen en delen in de wijk (een smart grid). Doel was om zelf opgewekte stroom zo veel mogelijk in de wijk te gebruiken (lokaal opwekken en lokaal delen).
Zo is informatie verzameld hoe mogelijk een slim laadplein te ontwikkelen voor de opslag van zonne-energie en het laden van elektrische auto’s. Ook is een kleinschalige proef gestart om energie tegen dynamische energieprijzen in te kopen. Dat wil zeggen een energie prijs per uur, wat vandaag de dag best een interessante optie kan zijn.

Wat er verder nog aandacht nodig heeft.

Om het slim energiesysteem verder op te schalen is geld nodig. Om een sluitende business-case te ontwikkelen en het slim energiesysteem voor de hele wijk beschikbaar te maken is een volwassen pilot nodig in de Vruchtenbuurt op schaal van een paar honderd woningen.

Wij zijn van mening zo’n pilot gesubsidieerd moet worden door de overheid. Innovatie subsidies van rijk blijken voor vrijwilligersorganisaties zoals de Coöperatie Sterk op Stroom er lastig bereikbaar omdat ze op “harde” co-finaciering zijn gebaseerd.
De Gemeente Den Haag en netbeheerder Stedin vinden ons experiment sympathiek, zien geen co-creatie rol in een pilot voor een lokaal slim energiesysteem. 
Wij concluderen dat het op korte termijn realiseren van een vervolg pilot voor een slim energiesysteem niet haalbaar is.
Wij werken nu aan andere oplossingen om energie te delen met je buren.

Het volgende filmpje laat zien hoe we dat gaan doen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Sterk Op Stroom - Nieuwsbrief