De missie van Sterk op Stroom is om de Vruchtenbuurt te verduurzamen en de energietransitie in onze wijk op een innovatieve en slimme manier aan te pakken. Vanaf maart 2021 zijn we ‘de buurt ingegaan’, op zoek naar verdere samenwerking met bewoners van de Vruchtenbuurt en deze ook bij ons uitgenodigd op thema avonden. 

Enthousiast geworden door een dergelijke thema-avond over “Zon op dak; bij VvE’s” kwam er een envelop binnen met 2 lidmaatschapsformulieren. Karin Klarenbeek en haar buurman Peter Heringa waren daarmee lid nummer 99 en 100. Goede reden om hen allebei een bloemetje te overhandigen. Peter vertelt dat hij de activiteiten van Sterk op Stroom heel inspirerend vindt. Buren krijgen goede, onafhankelijke informatie over de (on-)mogelijkheden om zonnepanelen op hun dak te gaan installeren. Karin vult aan dat zij gelooft in de kracht van het collectief en de lokale aanpak.

Peter en Karin: Welkom bij Sterk op Stroom!

Een mooi resultaat. Natuurlijk willen we nog verder groeien en meer mensen mee laten doen. Heb jij buren of kennissen uit de wijk waarmee je hierover in gesprek zou willen gaan? In de gemeenschappelijke ruimte van Groene Mient ontvangen we graag kleine groepjes buren om met elkaar over de plannen van Sterk op Stroom te praten. We horen het graag via info@sterkopstroom.nl