Dit is de Nieuwsbrief Mei 2021 van Coöperatie Sterk op Stroom.
In deze nieuwsbrief nemen u graag mee in een aantal actuele onderwerpen die de afgelopen periode onze aandacht hebben gevraagd en waar mooie voortgang over is te vertellen:
-Sterk op Stroom groeit!!

-Op weg naar het Smart Grid met Stedin en Spectral.
-Project “Meten is weten” naar “Goed geregeld”.
-Visiedocument Sterk op Stroom.
-Rebus!

Sterk op stroom groeit!

Agenda ALV.

19.45    Inloop met een kopje koffie / thee

20.00     Welkom door het bestuur  ( Peter)

- Vaststellen van de agenda
- Voortgang van het zonnedak Mient 277 (mondeling)
- Afronding Living Lab Groene Mient (mondeling)

 20.10     Vaststellen verslag ALV 9 maart 2022  ( bijgesloten)

20.15    Bespreking en vaststelling SoS jaarverslag 2022 ( bijgesloten)

- Toelichting op het verslag  (Peter / Willie)
- Vaststelling Jaarverslag 2022 

20.30   Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2022 ( bijgesloten)

-  Toelichting op de jaarrekening (Arie)
-  De kascommissie bestaande uit drie SoS leden heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden ( verslagje kascommissie bijgesloten).
-  Decharge bestuur m.b.t. financiën 2022
-  Instellen kascommissie 2023 

20.45   Bespreking en vaststelling concept Jaarplan 2023 (bijgesloten)

- Toelichting op nieuwe activiteit in het jaarplan door Willie en Peter
- vaststellen van het jaarplan en groenlicht voor het ingang zetten van de uitvoering

 21.15  Bespreking concept begroting 2023 (bijgesloten) 

- toelichting door Arie
- vaststellen contributie 2023 SoS op € 7,50
- vaststellen begroting 2023 

21.30   Rondvraag / W.v.t.t.k.

21.45     Einde ALV / drankje en napraten

Op weg naar het Smart Grid

Van “meten is weten” naar “goed geregeld”

Visiedocument Sterk op Stroom

REBUS (voor grote en kleine) kinderen

. . . . . .      . . . . .     . .      . . . .      . . . . . . . . . 

Los de rebus op en win!!!
Stuur de oplossing voor 1 juli 2021 naar rebus@sterkopstroom.nl, onder vermelding van je naam en leeftijd.
Onder de goede inzendingen verloten wij een Sterk op stroom POWERbank!!!

 

Zonnepanelen op daken van VvE’s. Doen!

Wilt u zonnepanelen plaatsen op het dak van uw VvE? Hoe pak je dat aan? Waar moet je rekening mee houden? Hoe krijgt u de andere bewoners mee? Zijn er subsidies? Energie-coöperatie Sterk op Stroom organiseert begin volgend jaar twee thema avonden "Zon op dak voor...

SCE-subsidie voor collectief zonnedak Mient 277 toegekend!!

Hoera, goed nieuws! Op 2 november 2022 ontving coöperatie Sterk op Stroom (SoS) een positieve beschikking van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland RVO) op de SCE-subsidieaanvraag. Dit geeft het project 15 jaar lang de garantie van een minimum tarief per opgewekt...

Vrouwen in de (coöperatieve) energietransitie!

Sterk op Stroom zoekt als een poos vrouwelijke bestuurlijke versterking. Dat lukt ons maar lastig... Juist daarom zijn wij blij dat in het kader van de Internationale Vrouwenmaand (Women’s March) Energie Samen Zuid-Holland en 75inQ, in samenwerking met de provincie...

Uitnodiging ledenbijeenkomst ‘energie delen’ in de Vruchtenbuurt

Energie Coöperatie Sterk op Stroom helpt de Vruchtenbuurt te verduurzamen. Buurtbewoners verminderen hun CO2 uitstoot door zélf zonnepanelen op hun dak te leggen of door sámen te investeren in een collectief zonnedak. Alle zonne-energie die we als buren in de...

7 april: Feestelijke opening eerste collectieve zonnedak Vruchtenbuurt.

Het collectieve zonnedak aan de Mient 277 is gereed! Op vrijdag 7 april, 16.00 uur zal Arjen Kapteijns,  wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie in het bijzijn van leden, buurtgenoten en belangstellende de officiële openingshandeling verrichten....

Zonnepanelen op het VVE-dak: doen! …maar hoe dan?

"Wat te doen als één van de eigenaren niet mee doet in de aanschaf van zonnepanelen?" "Moeten er binnen de woning aanpassingen gedaan worden om de zonnepanelen aan te sluiten op mijn meter?" "Wat betekenen zonnepanelen voor je energielabel en verkoopwaarde?" "Onze VVE...

Sterk op Stroom algemene ledenvergadering – februari 2023 –

Algemene Ledenvergadering Sterk op Stroom. Wanneer: maandag 13 februari 2023, om 20.00 uur Locatie: Tuinpaviljoen ’t EI van Groene Mient, ingang poort naast Mient 351  Den Haag. Meld je s.v.p. aan voor deelname aan de ALV via info@sterkopstroom.nl Agenda ALV. 19.45   ...

Wethouder Arjen Kapteijns bezoekt buurtinitiatieven in de Vruchtenbuurt.

Op 22 november 2021 bracht wethouder Arjen Kapteijns een werkbezoek aan de buurtinitiatieven in de Vruchtenbuurt.  Warm in de Wijk, een project wat een lokaal, duurzaam en betaalbaar warmtenet voor de Vruchtenbuurt ontwikkelt, nam aanwezigen mee in de laatste...

Sterk op Stroom werkt graag samen; ook buíten de Vruchtenbuurt…

Sterk op Stroom werkt steeds vaker samen met partijen buiten de Vruchtenbuurt. Onze leden en het bestuur brengen steeds vaker kennis en ervaring over burgerinitiatieven mee naar verschillende bijeenkomsten en naar samenwerking met een breed scala aan partijen. Om de...

Sterk op Stroom zoekt versterking!!!

DOE JIJ MEE?Wij zoeken versterking....   Ben jij een website bouwer beschikbaar voor een voor een betaalde opdracht, wil jij werken aan het uitdragen, vertellen en communiceren van het verhaal van Sterk op Stroom in de Vruchtenbuurt? Advies en inzicht in energie...

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering

Op maandag 13 februari zal van 20.00 tot 21.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Sterk op Stroom plaats vinden.   Onderwerpen die aanbod komen: Stand van zaken zonnedak Mient 277 Bespreking kort jaarverslag 2022 Vaststellen jaarrekening 2022 en...

Zonnedak Mient 277: plaatsing panelen al in februari 2023

Al dit voorjaar zal het collectieve zonnedak op de Mient 277 duurzame stroom produceren voor onze wijk. De installatie met 166 zonnepanelen wordt al in februari 2023 geplaatst. Mogelijk zal het dak al vanaf maart stroom kunnen gaan leveren. Het enthousiasme voor...