Dit is de Nieuwsbrief Mei 2021 van Coöperatie Sterk op Stroom.
In deze nieuwsbrief nemen u graag mee in een aantal actuele onderwerpen die de afgelopen periode onze aandacht hebben gevraagd en waar mooie voortgang over is te vertellen:
-Sterk op Stroom groeit!!

-Op weg naar het Smart Grid met Stedin en Spectral.
-Project “Meten is weten” naar “Goed geregeld”.
-Visiedocument Sterk op Stroom.
-Rebus!

Sterk op stroom groeit!

Agenda ALV.

19.45    Inloop met een kopje koffie / thee

20.00     Welkom door het bestuur  ( Peter)

- Vaststellen van de agenda
- Voortgang van het zonnedak Mient 277 (mondeling)
- Afronding Living Lab Groene Mient (mondeling)

 20.10     Vaststellen verslag ALV 9 maart 2022  ( bijgesloten)

20.15    Bespreking en vaststelling SoS jaarverslag 2022 ( bijgesloten)

- Toelichting op het verslag  (Peter / Willie)
- Vaststelling Jaarverslag 2022 

20.30   Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2022 ( bijgesloten)

-  Toelichting op de jaarrekening (Arie)
-  De kascommissie bestaande uit drie SoS leden heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden ( verslagje kascommissie bijgesloten).
-  Decharge bestuur m.b.t. financiën 2022
-  Instellen kascommissie 2023 

20.45   Bespreking en vaststelling concept Jaarplan 2023 (bijgesloten)

- Toelichting op nieuwe activiteit in het jaarplan door Willie en Peter
- vaststellen van het jaarplan en groenlicht voor het ingang zetten van de uitvoering

 21.15  Bespreking concept begroting 2023 (bijgesloten) 

- toelichting door Arie
- vaststellen contributie 2023 SoS op € 7,50
- vaststellen begroting 2023 

21.30   Rondvraag / W.v.t.t.k.

21.45     Einde ALV / drankje en napraten

Op weg naar het Smart Grid

Van “meten is weten” naar “goed geregeld”

Visiedocument Sterk op Stroom

REBUS (voor grote en kleine) kinderen

. . . . . .      . . . . .     . .      . . . .      . . . . . . . . . 

Los de rebus op en win!!!
Stuur de oplossing voor 1 juli 2021 naar rebus@sterkopstroom.nl, onder vermelding van je naam en leeftijd.
Onder de goede inzendingen verloten wij een Sterk op stroom POWERbank!!!

 

Energie aanbod bij Sterk op Stroom

Sinds een aantal weken kunnen leden een energiecontract via Sterk op Stroom afsluiten bij All in Power. Ruim 25 leden ontvingen afgelopen weken een aanbod. Inmiddels is Sterk op Stroom enkele maanden verder, sinds we de mogelijkheid hebben om onze leden een...

Collectief zonnedak presteert boven verwachting

Binnen vier maanden de helft van de verwachte jaar opwek, dat is een mooi resultaat! Op 15 maart 2023 is het PV-systeem op de Mient 277 in bedrijf gesteld. De prognose was dat de 166 PV-panelen per jaar 50 MWh zou produceren. Deze verwachting wordt zeker waargemaakt....

Wind en Zonnestroom heel goedkoop… Hoe dan?

Nederland boekt mooie vooruitgang in de transitie naar duurzame energie, met name de opwek van zon en windenergie, de laatste vooral op zee gaan hard. Deze toegenomen aantallen wind- en zonneparken hebben geleid tot een opmerkelijke stijging van de productie van...

Vruchtenbuurt een energiegemeenschap; samen met programma ‘Local4local’. 

In de Vruchtenbuurt wordt door de eigen bewoners uit de wijk hard gewerkt aan de energietransitie. Onze mooie wijk kent wel DRIE bewoners-coöperaties die actief zijn in de wijk en samen een energiegemeenschap vormen.   Vanuit Coöperatie Duurzame...

Extra ALV over “Energie delen” op 9 mei – 20:00

Energie Coöperatie Sterk op Stroom helpt de Vruchtenbuurt te verduurzamen. Buurtbewoners verminderen hun CO2 uitstoot door zélf zonnepanelen op hun dak te leggen of door sámen te investeren in een collectief zonnedak. Alle zonne-energie die we als buren in de...

Ledenbijeenkomst over energie delen groot succes!

Omdat wij energie krijgen van met elkaar energie opwekken organiseerden we afgelopen periode verschillende evenementen; onder andere de ledenbijeenkomst "Energie delen" afgelopen dinsdag 4 april.  Een mooi aantal leden kwam bijeen in ’t Ei voor een ledenbijeenkomst....

Collectief zonnedak buurtbewoners Vruchtenbuurt officieel in gebruik gesteld door Wethouder Arjen Kapteijns.

Op 7 april werd het eerste collectieve zonnedak van coöperatie Sterk op Stroom officiële in gebruik gesteld. Wethouder Arjen Kapteijns (Duurzaamheid , Energietransitie en Klimaatadaptatie) verrichtte de openingshandeling. Ruim 50 participanten in het zonnedak woonde...

Vrouwen in de (coöperatieve) energietransitie!

Sterk op Stroom zoekt als een poos vrouwelijke bestuurlijke versterking. Dat lukt ons maar lastig... Juist daarom zijn wij blij dat in het kader van de Internationale Vrouwenmaand (Women’s March) Energie Samen Zuid-Holland en 75inQ, in samenwerking met de provincie...

Uitnodiging ledenbijeenkomst ‘energie delen’ in de Vruchtenbuurt

Energie Coöperatie Sterk op Stroom helpt de Vruchtenbuurt te verduurzamen. Buurtbewoners verminderen hun CO2 uitstoot door zélf zonnepanelen op hun dak te leggen of door sámen te investeren in een collectief zonnedak. Alle zonne-energie die we als buren in de...

7 april: Feestelijke opening eerste collectieve zonnedak Vruchtenbuurt.

Het collectieve zonnedak aan de Mient 277 is gereed! Op vrijdag 7 april, 16.00 uur zal Arjen Kapteijns,  wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie in het bijzijn van leden, buurtgenoten en belangstellende de officiële openingshandeling verrichten....