Dit is de Nieuwsbrief Mei 2021 van Coöperatie Sterk op Stroom.
In deze nieuwsbrief nemen u graag mee in een aantal actuele onderwerpen die de afgelopen periode onze aandacht hebben gevraagd en waar mooie voortgang over is te vertellen:
-Sterk op Stroom groeit!!

-Op weg naar het Smart Grid met Stedin en Spectral.
-Project “Meten is weten” naar “Goed geregeld”.
-Visiedocument Sterk op Stroom.
-Rebus!

Sterk op stroom groeit!

Sterk op Stroom is ontstaan vanuit Groene Mient. De bewoners van Groene Mient hebben laten zien dat je als bewonersinitiatief veel kunt bereiken en zij zijn dan ook de eerste 33 leden van de energie coöperatie Sterk op Stroom.
De missie van Sterk op Stroom is om de Vruchtenbuurt te verduurzamen en de energietransitie in onze wijk op een innovatieve en slimme manier aan te pakken. Vanaf maart 2021 zijn we ‘de buurt ingegaan’, op zoek naar verdere samenwerking met bewoners van de Vruchtenbuurt. 
Op dit moment zijn 75 huishoudens lid van Sterk op Stroom en 4 ondernemers uit de wijk.

Jan Willem, bewoner in de Vruchtenbuurt en Barbara eigenaresse van Café Op de Hoek, vertellen in een dubbel interview waarom zijn mee doen met Sterk op Stroom. Lees het interview HIER!
Paoline oprichtster van Halo Jobbing, heeft een kort filmpje met ons opgenomen. 

75 huishoudens 4 ondernemers lid van Sterk op Stroom, dat is een mooi resultaat in een paar maanden tijd. Natuurlijk willen we nog verder groeien en meer mensen mee laten doen. Heb jij buren of kennissen uit de wijk waarmee je hierover in gesprek zou willen gaan? In de gemeenschappelijke ruimte van Groene Mient ontvangen we graag kleine groepjes buren om met elkaar over de plannen van Sterk op Stroom te praten. We horen het graag via info@sterkopstroom.nl

Op weg naar het Smart Grid

Onze partners Stedin en Spectral hebben het middenspanningsstation (het transformatorhuisje bij Supermarkt Van den Berg) gedigitaliseerd. Dat betekent dat we in een specifiek deel van de Vruchtenbuurt en met name de woningen van Groene Mient heel precies kunnen meten hoeveel stroom er gezamenlijk opgewekt en gebruikt wordt. De opwek en het gebruik wordt ook in de woningen zelf bij Groene Mient ‘real-time’ gemeten.  

Dit zijn de eerste stappen op weg naar het Smart Grid om in de wijk energie te gaan verdelen. Over enkele jaren kunnen we de lokaal duurzaam opgewekte stroom ook zoveel mogelijk lokaal gaan gebruiken. Meer weten over het Sterk op Stroom Smart Grid kijk dan HIER.

Van “meten is weten” naar “goed geregeld”

In de proeftuin Groene Mient voor het Smartgrid in de Vruchtenbuurt wordt al heel veel kennis opgedaan door “meten is weten”.  

In de duurzaam gebouwde woningen van Groene Mient heeft de helft van de woningen een warmtepomp. Deze warmtepomp verwarmt het tapwater en verwarmt of koelt de woning. 

De warmtepomp is een “grootverbruiker” van elektrische energie in de woningen. De voor de warmtepomp benodigde energie wordt door de zonnepanelen van de woning opgewekt. Door speciaal daarvoor geïnstalleerde meetkastjes wordt alle energie gemeten die in de woningen gebruikt en opgewekt wordt. Deze meetdata slaan we op en daar maken we analyses mee om de energie in ons buurtje slimmer te gaan gebruiken. 

In het komende kwartaal gaan we het energieverbruik van de warmtepompen bij Groene Mient niet alleen meten maar we gaan de warmtepompen ook aansturen. We gaan de warmtepompen zo regelen dat ze gaan ‘draaien’ als de zon schijnt. Zo kan de opgewekte energie zoveel mogelijk direct door de woning zelf gebruikt worden of wordt de energie direct met de buren gedeeld. Dat heeft straks voordelen als de stroomprijs gaat variëren en het salderen wordt afgebouwd. Naar verwachting zal de stroomprijs laag zijn als de zon schijnt en het hard waait en hoog als het donker is. Voordelige nachtstroom van vroeger, wordt straks voordelige dagstroom.

Visiedocument Sterk op Stroom

Onlangs presenteerde Coöperatie Sterk op Stroom zijn visiedocument.
Wie praat over energietransitie heeft een verre horizon. Wie werkt aan energietransitie heeft veel vertrouwen, en een lange adem. In dit document komen de visie, de missie en de plannen van de coöperatie samen.

Het visiedocument start met een oud verhaaltje over een Chinees heerser die een oude man bezig ziet jonge appelboompjes in de aarde te planten. De heerser spreekt met de oude man over het nut van aanplanten van appelbomen die pas over tien of twintig jaar vrucht zal geven. Wat de oude man beweegt om dat te doen? De oude man zegt hem dat de appels bedoeld zijn voor zij die na hem komen.

De coöperatie Sterk op Stroom verbindt zich met dit oude verhaaltje. Met haar blik gericht op de lange termijn, acterend vanuit sociale en ecologische motieven, een duurzame toekomst voor iedereen. Vruchten voor degenen die na haar komen.

De komende periode zullen wij het visiedocument in verschillende vormen bespreken; als coöperatie met de leden en met onze partners. Ook graag met u. Sluit aan aan op een van de momenten? Op de ALV of een Partneroverleg?

Wilt u ons visiedocument lezen? U kunt het HIER downloaden.

REBUS (voor grote en kleine) kinderen

. . . . . .      . . . . .     . .      . . . .      . . . . . . . . . 

Los de rebus op en win!!!
Stuur de oplossing voor 1 juli 2021 naar rebus@sterkopstroom.nl, onder vermelding van je naam en leeftijd.
Onder de goede inzendingen verloten wij een Sterk op stroom POWERbank!!!

 

Sterk op Stroom groeit! Nu al 89 leden.

Sterk op Stroom is ontstaan vanuit Groene Mient. De bewoners van Groene Mient hebben laten zien dat je als bewonersinitiatief veel kunt bereiken en zij zijn dan ook de eerste 33 leden van de energie coöperatie Sterk op Stroom. De missie van Sterk op Stroom is om de...

Inschrijvingen collectief zonnedak over de helft!

Twee weken geleden zijn de inschrijvingen voor het collectief zonnedak op de Mient 277 gestart. Wat zijn we trots om te vertellen dat er nu al is ingeschreven voor 824 van de 1600 participaties. We zijn over de helft!

Wil je instappen, wees er dan snel bij en schrijf je in voor deelname!

VANDAAG IS BIJNA MORGEN

Op 17 mei 2022 heeft de coöperatie Sterk op Stroom een succesvolle werkconferentie op de Haagse Hogeschool georganiseerd met de titel “vandaag is bijna morgen”. Er waren ruim 70 deelnemers aanwezig uit Zuid Holland - waarvan groot deel uit Den Haag. De deelnemers...

Inschrijving collectief zonnedak Mient 277 is gestart!

Het is zover, de inschrijving voor deelname aan het collectief zonnedak op de Mient 277 is gestart. Inschrijven kan via de SoS-website. Deelnemen kan al vanaf € 50. Dat is één participatie. Per persoon mag je maximaal inschrijven voor 50 participaties. Een zonnepaneel...

Vandaag is bijna morgen. De brug naar een smartenergy-systeem.

Het halen van de klimaatdoelen in 2030 vraagt onder andere om het versneld elektrificeren van ons energiegebruik. Slimme oplossingen zoals een smartgrid dragen bij aan deze ontwikkeling. Coöperatie Sterk op Stroom, de Participatiecoalitie RES Rotterdam-Den Haag en de ...

Slim energie delen in beeld gebracht door Energie Samen.

Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoetgekomen worden om hun energie direct te delen met hun leden, en tegelijkertijd wordt het net ontzien. Zo kunnen we maatschappelijk kosten besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen....

Vruchtenbuurt aan de slag met eigen Wijkagenda.

Het aantal auto’s en fietsen verminderen in de Vruchtenbuurt door deelvervoer, meer groen, verduurzamen, werken maken van de energietransitie, lokale winkels behouden en versterken. Het is een greep uit de Wijkagenda die samengesteld is door bewoners, ondernemers,...

“Energietransitie niet ondoordacht en topdown opleggen!” Ad Verbrugge in gesprek met Annelies Huygen.

Annelies Huygen is bijzondere hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het betreft een bijzondere leerstoel die wordt gefinancierd door TNO. Huygen onderzoekt de energiemarkten vanuit een multidisciplinair...

WARME TRUIENDAG – 11 FEBRUARI – 16.30 UUR @LUNCHROOM OP DE HOEK

De wijkcooperaties Sterk op Stroom, Warm in de Wijk en Vruchtenbuurt DEELT  en de energiecoaches nodigen jullie van harte uit op 11 februari op de Warme Truiendag. We vertellen jullie graag kort wat we bereikt hebben op het gebied van verduurzamen van onze mooie...

Neem deel aan het collectieve zonnedak van Sterk op Stroom.

Duurzame stroom opwekken in onze wijk en deze slim en onderling delen. Dat is een van de doelen van coöperatie Sterk op Stroom (SOS). Maar om lokaal energie te kunnen delen moet er wel voldoende duurzame stroom beschikbaar zijn in de wijk. Om dat te bevorderen...

Algemene ledenvergadering Sterk op Stroom – 10 november 2021

Op 10 november 2021 was de algemene ledenvergadering van Sterk op Stroom (met aansluitend een thema-bijeenkomst “salderen”). Op de ALV bespraken de leden en het bestuur volgende onderwerpen met elkaar. Het jaarplan voor 2022. Starten wij met opschalen van de 30 naar...
script jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle3.et_pb_toggle_2 .et_pb_toggle_title').click(); }); }); /script