ZONNE-ENERGIE VAN NOODZAKELIJK KWAAD NAAR BEGERENSWAARDIG GOED


Ik stuitte op een interessant whitepaper van TNO. Wim Sinke, Wiep Folkerts en Arthur Weeber vatten het brede TNO onderzoek samen in een helder whitepaper. Zij spreken over oa zonnestroom als onmisbare bouwsteen voor een duurzaam en klimaatneutraal energiesysteem; wereldwijd, in Europa en in Nederland. Over de kosten en de opschaling van zonnestroom voor de noodzakelijke energietransitie. De toenemende zorgen en vragen over de manier waarop de groei wordt gerealiseerd. De effecten van zonne-energie op ons landschap, gevolgen voor de natuur en de beschikbare ruimte. Hoe standaardisatie, een ‘one size fits all’ aanpak, meer “een karikatuur dan een illustratie van de mogelijkheden” bracht, en hoe nu verder…
Een mooi whitepaper, wat oproept tot flexibiliteit en maatwerk zodat hogere productie- en uitrolsnelheid van zonnepanelen de klimaatdoelen kunnen helpen behalen. Zonne-energie met niet alleen lage kosten, maar ook een hoge toegevoegde waarde voor mens, milieu en economie; Zonne-energie 2.0.

TNO werkt met een groot team van enthousiaste experts om de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in kaart te brengen. Zoveel mogelijk mensen en organisaties te informeren en te inspireren over het enorme potentieel en de vele, vaak nog onbekende mogelijkheden en gezichten van zonne-energie. Lees het gehele TNO whitepaper “ZONNE-ENERGIE OP WEG NAAR IMPACT” van Wim Sinke of kijk een eerder opgenomen webinar terug.